• Die Kleuterzone maak gebruik van ‘n derde party (payfast.co.za) wat die betalings op die Webtuiste van Kleuterzone administreer en reguleer, in ooreenstemming met Suid-Afrikaanse Wetgewing wat van toepassing is op die beskerming van persoonlike inligting. Die sekuriteit van enige betalings wat op ons Webtuiste plaasvind, en die gebruik en berging van enige persoonlike inligting wat deur PayFast geïnisieer word, word deur PayFast gereguleer. Kleuterzone sal geen verantwoordelikheid aanvaar vir enige wanbetalings, kredietkaart defekte of enige persoonlike inligting wat weens die betaling op PayFast se webtuiste geopenbaar of beskikbaar gestel is aan ander derde partye nie.
  • Daar is beperkte kaartjies beskikbaar vir elke konsert, indien die webtuiste of die skool kennis gee dat die kaartjies uitverkoop is, sal daar nie nog beskikbaar wees nie.
  • Toeskouers en deelnemers is onderhewig aan alle COVID-19 gesondheids- en veiligheidsmaatreëls.
  • Indien, die konsert of optrede vir enige rede, nie kan voortgaan soos beplan nie, insluitend as gevolg van COVID-19 of weens ander gesondheidsredes of weens infeksie deur ‘n rekenaar virus, foute, peuter, ongemagtigde ingryping, bedrog, tegniese onderbrekings of enige ander oorsake buite die beheer van die Kleuterskool sal hule geregtig wees, op hul uitsluitlike diskresie, om die Konsert / Optrede te kanselleer en dit te hervat van die begin af op dieselfde of soortgelyke voorwaardes as dié wat hierin vervat is.