Persepsie

Die ontwikkeling van perseptuele vaardighede in jong leerders is uiters belangrik in die vaslegging van alle toekomstige ontwikkeling en leer. Persepsie beteken om die sintuie te gebruik om inligting oor die omgewing of situasie te verkry. Die ontwikkeling van perseptuele vaardighede kan in alle vorme van leer voorkom.

 • Visuele persepsie, Visuele diskriminasie en Visuele geheue.
 • Ouditiewe persepsie, Ouditiewe diskriminasie en Ouditiewe geheue.
 • Midlynkruising

Bybel

Geestelike verrykking deur middel van stories, liedjies en werkskaarte – vaslegging van ‘n waardesisteem.

 • Visuele persepsie en Visuele diskriminasie
 • Ouditiewe persepsie en Ouditiewe diskriminasie

Kuns

Kuns leer ‘n kind om betrokke te raak by sy omgewing en dit te interpreteer hoe hy/sy dit sien in ‘n kreatiewe manier. En om BAIE pret te hê.

 • Visuele persepsie, Visuele diskriminasie, Midlynkruising en Ruimtelike persepsie

Bak en Brou

Die gebruik van al hulle sintuie, ruik, proe, tas, hoor en sien. Die aanleer van wiskundigetaal by meting en skatting bv groot koppie of 2 teelepels ens.

 • Hand-oog-köordinasie en Ouditiewe persepsie

Wetenskap

Die uitbreiding van algemene kennis deur middel van feite, waarnemings en eksperimentering.

 • Ouditiewe persepsie en Ouditiewe diskriminasie

LO

Dis die ontwikkeling en versterking van die hele liggaam en om te leer hoe om dit te gebruik deur verskillende vaardighede aan te leer. Groot motories, ‘n bal te skop, asook Klein motorie, potloodgreep.

 • Hand-oog-köordinasie, Liggaamsbeeld, Midlynkruising, Lateraliteit, Dominasie en Ouditiewe persepsie

Musiek

Musiek en beweging is goed vir kinders se algehele welstand en ontspanning. Bevorder bilaterale koördinasie. Improvisasie vind plaas.  

 • Ouditiewe persepsie, Ouditiewe diskriminasie en Ouditiewe geheue

Opvoedkundigespel

Dis leer deur speel, of dit nou probleem oplossing is, fyn motories, konsentrasie ens. Opvoedkundigespel moet altyd organiseerd en gestruktureer wees en altyd met toesig.

 • Visuele persepsie, Visuele diskriminasie en Visuele geheue
 • Ouditiewe persepsie, Ouditiewe diskriminasie en Ouditiewe geheue
 • Midlynkruising

Dit sluit ook in verrykkingsaktiwiteite soos:

Taalvaardighede

Die aanleer van ‘n suiwer taal met ‘n ryk woordeskat en die korrekte uitspraak daarvan. Die aanleer van idiome, intensiewe vorme en ‘n korrekte lees aksie.

Wiskundevaardighede

Ontwikkel tel, syferherkenning en herkenning van wiskundetaal bv. eerste, laaste, kortste, langste ens. Sortering, groepering, patrone en vormpersepsie.